European InfoQuest: a methodology for educators on resilience in the information space ahead of the European Parliament elections

Centrum pro informovanou společnost připravilo vzdělávací aktivitu určenou širokému spektru vzdělavatelů využitelnou ve formálním i neformálním vzdělávání. Aktivita se zaměřuje na zvýšení odolnosti v informačním prostoru před volbami do Evropského parlamentu prostřednictvím zdůraznění významu potřeby kritického myšlení při hodnocení informací, a to zejména v období voleb. Představena je základní terminologie spjatá s výzvami v informačním prostoru a manipulacemi. Stejně tak je cílem aktivity představení základních informací o volbách do Evropského parlamentu a významu této instituce pro Českou republiku. Aktivita je připravena ve dvou variantách – na 60 minut a 90 minut (doporučena je delší verze).

Evropský InfoQuest: Orientujme se lépe v informačním prostoru před volbami do Evropského parlamentu

Evropský InfoQuest je interaktivní rolová hra, která simuluje prostředí předcházející volbám do Evropského parlamentu. Rozděluje účastníky do skupin představujících různé společenské aktéry: proevropské a protiunijní politické strany, média a organizace občanské společnosti. Prostřednictvím řady scénářů budou účastníci čelit výzvám a rozhodnutím formovaným v kalných vodách masového šíření informací.

Velikost skupiny pro kterou je aktivita určena: 8 – 40

Účastníci zapojení do aktivity by měli:

  • Pochopit základní informace o volbách do Evropského parlamentu a o jeho kompetencích
  • Seznámit se s klíčovými principy dezinformací a informačního prostoru

Prostor a materiály:              

  • Vhodný prostor (školní třída, klubovna s odpovídající kapacitou dle velikosti skupiny a s prostorem pro práci čtyř skupin)
  • Powerpointová prezentace/případně vytištěné informační podklady pro facilitátora pokud není promítání k dispozici
  • Vytištěné karty s popisem rolí, vytištěné karty s jednotlivými scénáři (2-4 v závislosti na zvolené délce aktivity).

Podklady k aktivitě (volně ke stažení):    

 

Příprava aktivity byla podpořena Zastoupením Evropské komise v České republice.