Studijní cesta českých asistentů poslanců do Varšavy

12/06/2024

Náš program pro české asistenty poslanců rozšiřující jejich znalosti a kompetence v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky se tentokrát zaměřil i na Polsko a to díky podpoře z Česko-polského fóra.

Od 26. do 29. května zavítala skupina asistentů do Varšavy. Připravena pro ně byla řada síťovacích setkání s polskými asistenty poslanců, ale i diskuse s místopředsedkyní výboru pro národní obranu a s místopředsedou zahraničního výboru polského Sejmu.  Velice zajímavé bylo i setkání se zástupci nevládních organizací (např. Visegrad Insight), či s rumunskými diplomaty a českým velvyslancem ve Varšavě, Břetislavem Dančákem. Celá cesta představovala skvělou příležitost pro výměnu zkušeností a prohloubení spolupráce na úrovni asistentů poslanců mezi českými a polskými politickými stranami napříč stranickým spektrem. 

V další fázi celého projektu probíhajícího v rámci naší dlouhodobé Akademie pro asistenty poslanců přijedou jejich polští kolegové do Prahy. Projekt byl podpořen z prostředků v rámci dotačního programu Ministerstva zahraničních věcí České republiky Česko-polské fórum. Partnerem projektu je Warsaw Institute.