NOVINKY

<< Starší příspěvky

VIZE

Odolná
a sebevědomá
demokratická společnost,
která nepodléhá autoritářským
tendencím, hájí lidská práva
a právní stát a nikdo v ní není
diskriminován.

MISE

Vzděláváme nastupující generaci profesionálů a tvůrců zahraniční i bezpečnostní politiky.

Zvyšujeme povědomí o hrozbách plynoucích z autoritářských tendencí i autoritářských režimů.

Zdůrazňujeme benefity demokratického zřízení a ukotvení v euroatlantických strukturách.

Navrhujeme konkrétní opatření v boji s dezinformacemi a dalšími hrozbami.

Monitorujeme a analyzujeme trendy v zahraniční i bezpečností politice.

Motivujeme k aktivnímu občanství a posilujeme postavení a hlas žen.

K naplňování naší mise plánujeme aktivity ve třech tematických oblastech:

"