Projekty / Bezpečnostní akademie

BEZPEČNOSTNÍ AKADEMIE

Naše vize: Kvalitní a efektivní zahraniční a bezpečnostní politika České republiky.

Výzva, které čelíme:

V dnešním turbulentním světě se Česko nemůže cítit v bezpečí samo o sobě. Nové výzvy po konci studené války, včetně probíhající války v Evropě, ukazují, že musíme být připraveni. Potřebujeme robustní obranu proti krizovým situacím, ohrožení stability společnosti a nepřátelským akcím nedemokratických režimů. Klíčem k dosažení tohoto cíle je silná personální a odborná kapacita našich institucí, spolupráce s občanskou společností a akademickým sektorem. Důležitou roli hraje vzdělávání – potřebujeme dostatek odborníků a analytiků chápajících aktuální dění.

Závažnost situace:

Mezi důsledky a rizika související s nekoncepční, nekoordinovanou a nepředvídatelnou zahraniční politiku patří nižší schopnost Česka prosazovat své zájmy v mezinárodních organizacích. Tato situace také vede k menší odolnosti vůči vlivu autoritářských režimů, jako jsou Rusko a Čína, a k větší náchylnosti k dezinformacím. Další důsledky zahrnují menší připravenost na krize, nižší bezpečnost občanů, větší prostor pro populismus a ohrožení obrazu ČR v zahraničí jako atraktivního místa pro život. To vše může vést k ekonomickému zaostávání země.

Klíčové příčiny:

  • Vnímání veřejností: Mnoho lidí vnímá zahraniční a bezpečnostní politiku jako vzdálenou a složitou. Toto vnímání je podpořeno nedávnými průzkumy, které ukazují, že přibližně pouze polovina Čechů sleduje politiku na úrovni EU, a ekonomická a sociální témata pro ně mají vyšší prioritu než otázky bezpečnosti a mezinárodní politiky (STEM 2022 a Eurobarometer jaro 2023).
  • Politická agenda: Zahraniční a bezpečnostní politika nevyhrává volby. Politici mnohdy upřednostňují krátkodobé zájmy nad dlouhodobými strategiemi, což může vytvářet zkreslený obraz zahraniční politiky.
  • Omezený zájem médií: Nedostatek hlubšího pokrytí zahraniční a bezpečnostní politiky v médiích může vytvářet nedostatečné povědomí veřejnosti o klíčových tématech.
  • Vzdělání: Univerzity často nepřipravují studenty pro praxi v zahraniční a bezpečnostní politice. Nedostatek specializovaných absolventů s jazykovými znalostmi a pochopením pro bezpečnostní otázky je alarmující. U společenskovědních oborů došlo za posledních deset let k úbytku počtu absolventů o 43 % (Studenti a absolventi vysokých škol v České republice – 2001–2022, ČSÚ 2023)
  • Státní správa a uplatnění v ní: Mladí a talentovaní lidé často nepovažují uplatnění v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky ve státní správě za atraktivní kariérní cestu. Nízké mzdy, nedostatek příležitostí pro rozvoj a nedostatek vedení mohou odradit potenciální talenty. Z průzkumu společnosti NMS Market Research pro Aspen CE navíc vyplývá, že podle 74 % Čechů ve státní správě nepracují ti nejschopnější, přičemž stejného názoru je i 69 % zaměstnanců státní správy.

Naše strategie:

  • Posláním Bezpečnostních akademií je posílit znalosti, kompetence a kapacity v oblastech zahraniční a bezpečnostní politiky u různých cílových skupin.
  • Identifikujeme a podporujeme talenty, připravujeme je na kariéru v bezpečnostních organizacích, státní správě a občanském sektoru.
  • Naším cílem je zvýšit počet odborníků, kteří se mohou věnovat bezpečnostním hrozbám a zahraniční politice a napomáhat tak v posílení postavení Česka v euro-atlantickém prostoru.
  • Naše klíčová aktivita, Bezpečnostní akademie, je roční vzdělávací program určený vybraným studentům magisterských a doktorských programů a čerstvým absolventům se zájmem o bezpečnost. Bezpečnostní akademie přímo navazuje na stejnojmenný projekt připravovaný od roku 2020 Bezpečnostním centrem Evropské hodnoty.
  • Bezpečnostní akademii postupně doplňují další projekty zaměřené na různé cílové skupiny se zájmem o bezpečnost – to zahrnuje i asistenty poslanců nebo mladé profesionály z Česka i ze zahraničí.

Společně posilujeme naši zahraniční a bezpečnostní politiku a připravujeme Česko na výzvy 21. století. Vytváření silné a informované komunity odborníků a vzdělávací programy mohou mít zásadní dopad.

Naše projekty: