Etický kodex

Centrum pro informovanou společnost se ve svých aktivitách řídí etickými principy definovanými platným etickým kodexem, který naleznete zde.