Akademie pro asistenty poslanců: Studijní cesta do Berlína

07/12/2023

Centrum pro informovanou společnost uspořádalo první studijní návštěvu pro účastníky Akademie pro asistenty poslanců, se kterými jsme na začátku prosince (4. – 6. prosince 2023) navštívili Berlín. Studijní návštěva byla zaměřena na různá témata včetně německé zahraniční a bezpečnostní politiky a její výrazné proměny ve vztazích s Ruskem v reakci na jeho válku proti Ukrajině, ale také na německo-čínské vztahy včetně zahraničních investic v Číně. Z širšího regionálního hlediska se asistenti zajímali o německý pohled na vývoj v Německu v posledních dvou letech a na Slovensku (po parlamentích volbách) v souvislosti s úpadkem demokracie a právního státu. Pokud jde o domácí perspektivu, diskuse se týkala také energetické transformace, německé obranné politiky, migrační politiky a podpory populistických hnutí v Německu a Evropě.

První den návštěvy jsme zahájili program na Velvyslanectví České republiky v Berlíně. Diskuze vedená Martinem Žáčkem navázala na úvodní debatu zaměřenou na německou politiku se Zuzanou Lizcovou z Univerzity Karlovy a Šárkou Strahalovou z Ministerstva zahraničních věcí ČR, která se uskutečnila již týden před návštěvou Berlína ještě v Praze. Po brífinku s českým diplomatem se k asistentům připojili Češi pracující pro poslance Bundestagu na networkingové akci.

Druhý den proběhla navazující diskuse s německými asistenty poslanců Bundestagu, přičemž tématy byly energetická bezpečnost a obnovitelné zdroje, bezpečnostní otázky (zejména hybridní hrozby a obranná politika) a reforma institucí EU, další diferenciace a právní stát (zejména se zaměřením na V4). Tato témata byla diskutována jak z české, tak z německé perspektivy za účelem výměny zkušeností a osvědčených postupů.

Po návštěvě Bundestagu následovala cesta do Postupimi, kde čeští asistenti navštívili organizaci Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft (BBAG) e.V., která se krom jiného zaměřuje na práci s migranty, a diskutovali o procesu integrace cizinců v praxi. Debata s Claudiou Dombrowsky, Monikou Kadur, Fadiou Foda a Ericem Mbiakeuem se týkala praktické stránky procesu jako takového, ale i dalších důležitých faktorů a specifických nuancí integrace migrantů v Německu. Jednalo se například o problémy s izolací migrantů, což vede k sociálním bublinám, nebo o uznávání profese ze země původu německém pracovním trhu, a o tom, jak by mohl případně těžit z práce cizinců.

Středeční program začal na německém Spolkovém ministerstvu zahraničí dalším brífinkem o česko-německých vztazích a německé politice vůči střední Evropě. Zde jsme se setkali se zaměstnanci různých odborů majících na starosti vztahy s Českou republikou a zeměmi střední Evropy, reformu EU a právní stát, ale také těch, které se zabývají evropskou migrační politikou. Debata se opět zaměřila na výměnu pohledů z obou zemí, jejímž výsledkem bylo uznání významu České republiky jako silného a spolehlivého partnera v regionu a zlepšení našeho obrazu po úspěšném nedávném předsednictví Rady EU.

Posledním, ale neméně důležitým bodem programu byla návštěva Zentrum Liberale Moderne s diskusí s Nicole Jundt a Christinou Russmann zaměřenou na téma „ruských Němců“ ve vztahu k problematice dezinformací a integrace, ale věnovali jsme se také celkovému historickému kontextu této části německé společnosti.

Děkujeme české kanceláři Konrad-Adenauer-Stiftung za podporu studijní cesty. Poděkování patří i Velvyslanectví České republiky v Německu a dalším partnerům, kteří se podíleli na přípravě programu a se kterými jsme se v rámci cesty setkali.

Lucia Macháčková a Michael Murad