Fungování Národního koordinátora digitálních služeb v ČR: Doporučení pro Vládu a Český telekomunikační úřad

14/02/2024
Akt o digitálních službách přináší šanci na vytvoření spravedlivějšího a bezpečnějšího internetového prostředí. Žádný právní předpis však nefunguje bez toho, aby jej někdo vymáhal.

Centrum pro informovanou společnost se připojuje k sadě doporučení, která byla vypracována na základě postřehů předních evropských expertů, nejdůležitějších ustanovení implementovaného nařízení i zkušeností zahraničních regulátorů. Zásadními body při budování instituce jsou podle evropské občanské společnosti:

  1. Zajištění nezávislosti,
  2. expertní zázemí,
  3. zapojení občanské společnosti a akademie,
  4. přeshraniční spolupráce,
  5. datová připravenost,
  6. zvyšování povědomí veřejnosti.

Celý dokument naleznete zde.