Odmítáme demontáž svobody médií zásahem do nezávislosti RTVS: Veřejné prohlášení česko-slovenské občanské společnosti k zásahům do svobody slova

V čase, keď si väčšina krajín EÚ uvedomuje dôležitosť verejnoprávnych médií v kontexte boja proti dezinformáciám, vláda Roberta Fica sa rozhodla túto inštitúciu na Slovensku zrušiť a nahradiť ju vysielateľom, ktorý bude pod priamou politickou kontrolou. Vyplýva to z návrhu nového zákona, ktorým sa ruší súčasná RTVS a na základe ktorého vznikne nový vysielateľ, ktorý bude pod priamou kontrolou súčasnej vládnej garnitúry.

Súčasný riaditeľ Ľuboš Machaj sa o situácii vyjadril nasledovne: „Som presvedčený, že zmeny, ktoré zákonodarca navrhuje, sú jasné, účelové a v rozpore s princípmi európskej ochrany verejnoprávnych médií, ako ich deklarujú medzinárodné normy – mimochodom, záväzné pre Slovensko.“

ČO SA MENÍ

 • RTVS zanikne, vznikne Slovenská televízia a rozhlas.
 • Funkcia riaditeľa RTVS zaniká ku dňu účinnosti zákona, hoci mal funkčné obdobie do roku 2027. Jeho nástupcu a riaditeľa STaR už podľa návrhu nebude voliť parlament, ale Rada Slovenskej televízie a rozhlasu.
 • Ruší sa Rada RTVS a funkčné obdobie členov zaniká ku dňu účinnosti zákona.
 • Mení sa počet členov Rady a spôsob ich menovania: počet sa znižuje z 9 na 7, z toho 2 členov bude priamo menovať ministerka kultúry, jedného minister financií, zvyšných 4 bude voliť NR SR.
 • Rada získa novú právomoc, a to odvolať riaditeľa, bez uvedenia dôvodu.
 • Vznikne nový orgán s názvom Programová rada. Jej úlohou bude posudzovanie a kontrola programu „z hľadiska dodržiavania verejnoprávneho charakteru vysielania“. Má mať 11 členov – deviatich volených parlamentom a dvoch volených zamestnancami spomedzi seba.
 • Programová rada zároveň dostane veľmi silnú právomoc, pretože riaditeľ STaR by mohol skončiť aj v prípade, „ak v určenej lehote alebo bez náležitého odôvodnenia nevykonal nápravu vo vysielaní verejnej služby podľa rozhodnutia Programovej rady“.

PREČO JE TO PROBLÉM

Ako zástupcovia nižšie podpísaných organizácií odmietame nový legislatívny návrh vládnej koalície, keďže podľa nášho názoru znamená koniec nezávislého verejnoprávneho vysielania na Slovensku a je taktiež v rozpore so schváleným Európskym aktom o slobode médií.Podporujeme vyhlásenie viac ako 1000 zamestnancov RTVS, ktorí žiadajú stiahnutie návrhu a varujú, aby sa predložená reforma nestala nástrojom politického ovládnutia RTVS pre akúkoľvek vládnu moc. Podporujeme snahu zamestnancov iniciovať celospoločenskú diskusiu o budúcnosti verejnoprávneho média ako garanta nezávislej novinárskej a kultúrnej tvorby.

Žiadame inštitúcie EÚ a ďalšie medzinárodné organizácie, aby v rámci svojich kompetencií podnikli kroky na ochranu slobody médií na Slovensku.

 1. Victor Breiner, riaditeľ, Inštitút pre budovanie odolnosti (SK)
 2. Rasťo Kužel, riaditeľ MEMO 98 (SK)
 3. Andrea Michalcová, riaditeľka, Centrum pre informovanú spoločnosť (CZ)
 4. Roman Číhalík, předseda spolku, Nelež (CZ)
 5. Andrej Probst, předseda, Pražská kaviareň, z.s. (CZ)
 6. Fedor Blaščák, správca nadácie, Nadácia otvorenej spoločnosti (SK)
 7. Zuzana Petková, riaditeľka, Nadácia Zastavme korupciu (SK)
 8. Jakub Janda, ředitel, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty (CZ)
 9. Sandra Polovková, riaditeľka, Post Bellum (SK)
 10. Filip Vagač, riaditeľ, Nadácia Jána Langoša (SK)
 11. Karolína Miková, riaditeľka, PDCS (SK)
 12. Laura Dittel,  výkonná riaditeľka, Karpatská nadácia, (SK)
 13. Tomáš Kriššák, výkonný riaditeľ, Sebavedomé Slovensko (SK)
 14. Boris Strečanský, štatutár, November89 o.z. (SK)
 15. Matej Šimalčík, výkonný riaditeľ, Central European Institute of Asian Studies (SK)
 16. Jan Polak, výkonný člen správní rady, Nadační fond pro Ukrajinu (CZ)
 17. Veronika Vendlová, předsedkyně, Občanské zázemí z.s. (CZ)
 18. Veronika Fishbone Vlčková, riaditeľka, Nadácia Milana Šimečku (SK)
 19. Peter Medveď, riaditeľ, Nadácia Ekopolis (SK)
 20. Matej Kandrík, riaditeľ, Adapt institute (SK)
 21. Katarína Batková, riaditeľka, Via Iuris (SK)
 22. Jakub Hrbáň, výkonný riaditeľ, Klíma ťa potrebuje (SK)
 23.  Lucia Szabová, predsedkyňa, Znepokojené matky (SK)
 24. Marcel Zajac, predseda správnej rady, Centrum pre filantropiu n.o. (SK)
 25. Marie Krutišová, místopředsedkyně, Oživení, z.s. (CZ)
 26. Ivana Maleš, spoluzakladateľka, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (SK)
 27. Ľubica Trubíniová, zakladajúca členka, Slovenský ochranársky snem (SK)
 28. Miloš Veverka, predseda, CEPTA (SK)
 29. Petr Petřík, předseda, Okrašlovací spolek čelákovický (CZ)
 30. Marek Kuchta, hlavný koordinátor, Iniciatíva My sme les (SK)
 31. Katarína Šimončičová, zakladajúca členka, Iniciatíva Bratislava otvorene (SK)
 32. Martin Macko, výkonný riaditeľ, Iniciatíva Inakosť (SK)
 33. Matej Repel, riaditeľ, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SK)
 34. Juraj Melichár, koordinátor, Priatelia Zeme-CEPA (SK)
 35. Richard Medal, riaditeľ a štatutárny zástupca, Centrum environmentálnych aktivít (SK)
 36. Martina Paulíková, koordinátorka, Združenie Slatinka (SK)
 37. Jindřich Calta, předseda, Kohonevolit z. s. (CZ)
 38. Rastislav Mičaník, riaditeľ, Nadácia Aevis (SK)
 39. David Klimeš, Výkonný ředitel, Nadační fond nezávislé žurnalistiky (CZ)
 40. Radka Bystřická, Ředitelka, Sdružení Via (CZ)
 41. Dana Marekova, Koordinátorka, Klimaticka koalicia (SK)
 42. Maroš Chmelík, Výkonný riaditeľ, Centrum komunitného organizovania (SK)
 43. Katarína Jones Juríková, Výkonná riaditeľka, Greenpeace Slovensko (SK)
 44. Martin Vokálek, výkonný ředitel, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, z. s. (CZ)
 45. Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka, Inštitút pre aktívne občianstvo (SK)
 46. Andrea Najvirtová, riediteľka, Človek v ohrození, n.o. (SK)
 47. Miroslava Mittelmannová, Programová riaditeľka, Liga za ľudské práva (SK)
 48. Vít Dostál, Výkonný ředitel, Asociace pro mezinárodní otázky (CZ)
 49. Martina Břeňová, Výkonná ředitelka, Nadace Open Society Fund Prague (CZ)
 50. Michaela Pobudová, riaditeľka, Mareena (SK)