Projekty / Odolná demokracie

ODOLNÁ DEMOKRACIE

Naše vize: Odolná společnost vůči autoritářským populistům

Závažnost situace

Mladé demokracie ve střední Evropě se aktuálně potýkají s reálným ohrožením demokratického zřízení ze strany autoritářských populistů. Výroční průzkum organizace Freedom House nazvaný „Nations in Transit“ ukazuje, že již 19. rokem za sebou pozorujeme úpadek demokratických hodnot. Podle průzkumu STEM si v současnosti téměř polovina českých občanů dokáže představit autoritářskeho vůdce. Po ruské invazi do Ukrajiny v únoru 2022 autokratičtí populisté pokračují v útocích na klíčové principy demokracie.

Klíčové příčiny:

  • Autoritářské tendence a populismus: Někteří politici se mohou uchýlit k populismu a autoritářským metodám k získání podpory a konsolidaci svého vlivu. Emoční manipulace a snaha o koncentraci moci mohou podkopávat demokratické instituce.
  • Omezování svobody médií: Nezávislá média jsou esenciální pro demokracii, protože poskytují občanům informace, umožňující kritické hodnocení vládních činů.
  • Nacionalismus a identitární politika: Politici mohou využívat nacionalismus a politiku identity k získání podpory, což může vést k společenské polarizaci a následnému oslabení demokratických hodnot.
  • Nedostatečná politická účast: Pokud občané nemají potřebu nebo schopnost účastnit se politiky, demokratický základ země může být oslaben.

K dalším tématům, která jsou populisty často zneužívána s cílem prohloubit rozdělení ve společnosti, patří mimo jiné otázky práv LGBTI+ komunity nebo feminismus. Medializace těchto témat ze strany populistů způsobují, že na problematiku není nahlíženo konstruktivně, naopak mnohdy vede k útokům, šíření nenávisti a dalším rozkolům. Pokud neposílíme naše demokratické hodnoty a principy, může to vést k závažným důsledkům, jako k přechodu k autoritativnímu režimu, omezení svobod, marginalizaci menšin a ekonomické nestabilitě. Demokracie je neustále v ohrožení a je naší povinností se proti těmto hrozbám postavit.

Naše strategie:

  • Monitoring a analýza stavu demokracie: Provádíme pravidelnou analýzu stavu demokracie v Česku a na Slovensku s důrazem na identifikaci hrozeb a příležitostí v regionu.
  • Podpora novinářů v Česku, na Slovensku a v Maďarsku: Zvyšujeme schopnosti novinářů v regionu informovat o demokratických výzvách.
  • Spolupráce s nevládním sektorem: Intenzivně spolupracujeme s nevládními organizacemi na propagaci demokratických hodnot.

Demokracie je dynamický proces, který vyžaduje neustálou péči a angažovanost. Je naší společnou odpovědností ji chránit a podporovat její hodnoty.