Program Bezpečnostní akademie na závěr roku: návštěva České televize, workshop s Policií ČR a Bezpečnostní informační služba

18/12/2023

Ve dnech 13. a 14. prosince 2023 se účastníci Bezpečnostní akademie 2023/2024 opět sešli před Vánoci aby se setkali s odborníky, navštívili řadu zajímavých míst a diskutovali o vybraných tématech zahraniční a bezpečnostní politiky, ale i o práci v domácím a zahraničním zpravodajství České televize.

První den začal setkáním s Ladislavem Štichou, tiskovým mluvčím Bezpečnostní informační služby, se kterým účastníci diskutovali o rolích a kompetencích služby ve vztahu k celému zpravodajskému systému ČR, ale i dalším bezpečnostním institucím a mezinárodním partnerům. Hovořilo se o spolupráci jak v rámci Česka, tak na mezinárodní úrovni a o práci tiskového mluvčího zpravodajských služeb, za kterou byl Ladislav Šticha vícekrát oceněn.

Druhý den účastníci zavítali do sídla České televize, aby se setkali s Ivanem Lukášem, Davidem Miřejovským a Martinem Řezníčkem. Naším cílem bylo nabídnout jim vhled do práce v domácí i zahraniční redakci veřejnoprávního média. Témata diskuse se točila kolem role České televize jako média veřejné služby se zaměřením na domácí i zahraniční redakce. Konkrétnější témata diskusí se týkala poznatků z pokrývání zpravodajství z Ruska, Číny a Ukrajiny, vývoje médií na Slovensku, ale také (ne)zájmu českých diváků o zahraniční témata obecně. Po diskusi následovala prohlídka zpravodajství České televize včetně televizních studií.

V neposlední řadě se poslední letošní setkání Bezpečnostní akademie uskutečnilo v sídle Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky. Přednášky a následné debaty byly zaměřeny na fungování centrály, a to jak v rámci republiky, tak z hlediska mezinárodní spolupráce a mezinárodního organizovaného zločinu. Po diskusi následoval také workshop založený na analytickém cvičení zaměřeném na vyšetřovací techniky a kritické schopnosti účastníků.

Účastníky z řad studentů nyní čeká zkouškové období na jejich univerzitách. Program bude pokračovat v únoru 2024 dalšími setkáními a studijními cestami. Za podporu Bezpečnostní akademie děkujeme společnosti Pale Fire Capital.

Lucia Macháčková a Michael Murad