Spuštění Centra pro informovanou společnost

Ve středu, 3. října 2023, jsme na tiskové konferenci představili novou nevládní organizaci Centrum pro informovanou společnost (CIS). CIS jako nezávislá nevládní a nezisková organizace stojí neochvějně na principech silné demokratické společnosti, která se brání autoritářským tendencím. Naše poslání je založeno na třech základních pilířích:

  • Odolná demokracie: Aktivně pracujeme na zvyšování povědomí o hrozbách, které vyplývají z autoritářských režimů a tendencí. Chceme posilovat důvěru v demokratické zřízení.
  • Odolnost v infosféře: Vybavíme veřejné instituce a občanskou společnost nástroji, které jim umožní orientovat se v informačním prostoru, a komunikovat s veřejností tak, aby byla schopná se zodpovědně a sebevědomě rozhodovat a odolávat informačním hrozbám, zejména z Ruska. 
  • Bezpečnostní akademie: Vzděláváme budoucí profesionály a tvůrce zahraniční i bezpečnostní politiky. Chceme, aby lidé v rozhodovacích pozicích a lidé aktivní ve veřejné sféře byli dobře informovaní a schopni rozpoznat hrozby a odolávat jim.

Jak je patrné z upadajícího stavu demokracie v některých středoevropských zemích, je bezprostředně nutné jednat. V zájmu České republiky, které si hluboce vážíme, budeme proaktivní a budeme si sbírat a předávat ponaučení z výzev, kterým čelí naši sousedé. Budeme vydávat analýzy, online kampaně a nabízet našim politikům a veřejným institucím strategie založené na faktech, jejichž cílem bude posílení demokratické společnosti. Připojte se k nám v této zásadní misi, protože se snažíme zajistit, aby Česká republika zůstala odolná vůči polarizačním a autoritářským vlivům, jejichž jsme svědky v zemích, jako je Maďarsko a Slovensko.