Studijní cesta Bezpečnostní akademie do Bruselu: ohlédnutí účastníků cesty

11/03/2024

Na konci února čekala na účastníky Bezpečnostní akademie 2023/2024 studijní cesta do Bruselu. Přinášíme ohlédnutí samotných účastníků cesty za programem, který absolvovali. Studijní cesta proběhla díky podpoře Zastoupení Evropské komise v ČR.

 

Den první

Sekci Bezpečnostní akademie obohatila pro tuhle studijní výpravu skupina vítězů loňského ročníku středoškolské soutěže Europa Secura a Viktor Vágner – zástupce Zastoupení komise v ČR a spolupořadatel cesty. Počátek cesty byl nad očekávání úspěšný – všichni jsme zvládli odletět. Optimistickou náladu avšak lehce zkazil zpožděný let, který očesal čas, který jsme mohli strávit v prvním cíli cesty – NATO HQ. Tam nás přivítal kromě typického deštivého belgického počasí také Matti Tetřev, politický diplomat Stálé delegace ČR při NATO. Prohlídka se v časovém presu smrskla pouze na rychlý přesun skrz ústředí HQ vzhledu Hvězdy smrti, které sice všichni známe z fotek důležitých návštěv, ale možnost se v těchto prostorách osobně pohybovat zcela vynahradila nesplněné položky v programu. Debata s velvyslanci České republiky a Slovenska při NATO Jakubem Landovským a Peterem Bátorem byla informativní, vtipná, otevřená i vážná. Probrala se řada regionů i témat – ruská agrese, jižní hranice a budoucnost s Afrikou, spolupráce EU a NATO a mnohá další. 

Závěr prvního dne naší návštěvy do Bruselu jsme se rozhodli zakončit ve velkém stylu – skupinovou ochutnávkou legendárních belgických hranolků, které jsou v této zemi právem považovány za národní poklad. Sestavení tohoto dobrodružného plánu proběhlo spontánně v lobby našeho hotelu, když se náš průvodce Viktor mezi řečí zmínil o nedaleké hranolkárně.

 

Den druhý

Po vydatné úterní snídani jsme navštívili Evropskou obrannou agenturu (EDA), v jejímž čele stojí generální ředitel Jiří Šedivý. Ten nám osvětlil oblast působení této agentury, prioritně se zabývající harmonizací vojenských i nevojenských požadavků na operační úrovni, podporou výzkumu v obranném sektoru na evropské úrovni a odbornou přípravu cvičení na podporu operací v rámci společné obrany a bezpečnostní politiky. Mimo jiné jsme diskutovali i o unijních závazcích vůči Ukrajině nebo možnostem podpory evropských firem v obranném sektoru. Pan Šedivý následně vyzdvihl nedostatečné zastoupení Čechů v institucích Evropské unie a motivoval nás ke zvážení pracovních příležitostí v Bruselu.

Po diskuzi s panem mluvčím Peterem Stanem jsme byli mile překvapeni, když jsme obdrželi poukaz na oběd do místní kantýny v budově Charlemagne. Bezplatné občerstvení nás potěšilo a poskytlo nám příležitost strávit čas s dobrým jídlem v prostředí, kde se denně střetávají myšlenky a kultury z celé Evropské unie. Za toto milé gesto Návštěvnickému centru Evropské komise děkujeme.

Odpoledne následoval program v budově Rady EU, kde nás přivítali a po prostorách provedli dva Češi, v EU působící již od vystavení Entropy Davida Černého v atriu budovy Justa Lipsia, hlavním sídle Rady. Poté jsme se zúčastnili přednášky člena Generálního sekretariátu Rady EU, kdy jsme využili jednu ze zasedacích místností, kde se běžně scházejí ministři zemí členských států. Stejně jako aktuálně předsedající země Rady EU – Belgie – byl i naším mluvčím v čele stolu příhodně Belgičan. Přednáška byla zakončena diskuzí nad aktuálními a budoucími výzvami současného předsednického tria.

 

Den třetí

V úvodu posledního dne našeho programu nás ve středu čekaly přednášky a debaty s pracovníky Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ).  V budově Evropské komise jsme si vyslechli přednášku Radka Kohla, pracovníka Ředitelství pro bezpečnostní a obrannou politiku (SECDEFPOL), oddělení boje proti terorismu. Dozvěděli jsme se tak řadu zajímavých poznatků o struktuře a procesu rozhodování této organizace, a o aktuální situaci na Balkáně a Blízkém východě. Tato část denního programu se těšila velkého zájmu v diskuzní části, kdy nás probírané problematiky velmi nadchly. Následně si vzala slovo Petra Gombalova Kyslingerova, vedoucí oddělení pro Ukrajinu ESVČ. V rámci její přednášky jsme měli možnost se něco dozvědět o aktuálním přístupu ESVČ k Ukrajině, včetně případného vstoupení Ukrajiny a dalších zemí východní Evropy do EU.

Po konci debat se zaměstnanci EVSČ naše skupiny čekalo menší překvapení, a to ve formě setkání se se členy kabinetu eurokomisařky Věry Jourové. Konkrétně jsme se tak nad rámec našeho původního programu setkali s Danielem Braunem, vedoucím kabinetu, a s členkou kabinetu, Veronikou Musilovou.

 

Přínosy, poznatky, postřehy

Návštěva všech výše jmenovaných institucí nám zhmotnila abstraktní spleti norem a politické struktury, o kterých denně čteme ve zprávách a čteme v učebnicích. Debaty s vrcholně postavenými úředníky a diplomaty nám přiblížily Evropskou unii na rovině každodenní náročné úřednické práce a nekončícího cyklu vyjednávání. Zážitek nám přiblížil neskutečně komplikovaný unijní evropský projekt, který se najednou stal hmatatelným. Stejný přínos měla návštěva taktéž pro budoucí kariéry účastníků zájezdu, jímž se zhmatatelnily obrysy jejich vysněných pracovních pozic v navštívených institucích.

Kompromis a konsenzus je to, co drží unii pohromadě a drží ji demokratickou. Jsou to právě tyto dva aspekty, na které je z pozic vzrůstajícího populismu nejčastěji útočeno kvůli doprovázející neefektivnosti a zdlouhavosti byrokratických procesů. Schopnost a ochota nalézat kompromisy a jednotu však udržuje v Evropském společenství hodnoty, které dalece převažují efektivní mašinérii autoritářství. V kontextu dlouhodobé snahy různých aktérů podkopávat legitimnost politických procesů, je třeba demokratický způsob vládnutí EU a hodnoty, jež zastupuje, aktivně bránit.

Jakub Janota, Vojtěch Sýkora, Matěj Appelt, Olivie Ivančíková, Alžběta Kvasničková, Jakub Tejkl, Jakub Matys, Michaela Tichá