Klára Veverka

Klára spolupracovala do června 2023 s Bezpečnostním centrem Evropské hodnoty (EH). Během 9 let v EH strávila 8 let v managementu a z toho 4 roky jako zástupkyně ředitele pro oblast provozního řízení a lidských zdrojů. Ve vedení EH se podílela na implementaci vnitřních procesů potřebných pro udržitelnost kontinuálního růstu organizace. Vedle péče o desítky zaměstnanců mezinárodního týmu a každoročně desítky stážistů z 10-15 zemí světa, vedla Klára v EH 3 roky vzdělávací program pro středoškolské studenty, podílela se na organizaci různých formátů akcí od mezinárodních konferencí po uzavřené kulaté stoly či přispívala k podávání projektových žádostí jak pro institucionální, tak soukromé donory. Bakalářský program oborů Mezinárodní vztahy a Evropská studia absolvovala na Masarykově univerzitě v Brně, kde zároveň pracovala pro síť informačních středisek Europe Direct. Vedle svého působení v neziskovém sektoru se podílí s manželem na podnikání zaměřeném především na únikové hry. Od podzimu 2019 kombinuje práci s rodičovskými povinnostmi.