Lucia Macháčková

Lucia se v roce 2022 připojila k týmu vzdělávacího programu Bezpečnostní akademie pod hlavičkou Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, po tříměsíční stáži kde se spolupodílela na organizaci European Values Summit. Její agenda krom Bezpečnostní akademie také zahrnovala práci na několika projektech programu Erasmus+ (Kreativita vs. dezinformace nebo Posílení spolupráce a vzájemného porozumění mezi Českem a Východním partnerstvím: Zapojení mládeže do občanských a politických záležitostí – oba zmíněné projekty byly zaměřeny na participační aktivity mládeže). Lucia vystudovala obor Evropská studia na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde se během studia věnovala výzkumu problematiky slovenských online dezinformačních platforem, které se zabývají politickými otázkami a zároveň propagují krajně pravicové ideologie. Lucia, sama čerstvá absolventka, přináší do CIS dvouleté zkušenosti s přípravou a realizací mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a zaměstnatelnost mládeže a hodlá zde uplatnit a dále rozvíjet související dovednosti.