Zahajovací seminář Bezpečnostní akademie 2023/2024: Setkání s osobnostmi zahraniční a bezpečnostní politiky ČR

01/11/2023

Minulý týden jsme úspěšně zahájili již 4. ročník vzdělávacího programu Bezpečnostní akademie pro studenty vysokých škol a čerstvé absolventy. Během třídenní programu se letošní účastníci zapojili do diskusí na různá bezpečnostní témata a setkali se s předními aktéry české bezpečnostní a zahraniční politiky. Účastníci úvodního semináře ocenili zejména různorodé zaměření jeho hostů.

První den byl zahájen diskusí v sídle Zastoupení Evropské komise v České republice s Pavolem Kukučkou na téma evropské bezpečnosti a současných hrozeb, kterým EU čelí jak zvenčí, tak i zevnitř. Diskuse se zaměřila také na aktuální volby na Slovensku a v Polsku a jejich význam pro střední Evropu, ale také na dezinformace, které představují silnou bezpečnostní hrozbu (nejen) pro EU.

Druhý den nás na Úřadu vlády ČR přivítal ministr Martin Dvořák, který s účastníky reflektoval hlubší témata, jako je například aktuální dění v Izraeli, význam roku ’89, ale také otázky spojené se zeměmi západního Balkánu a jejich snahy o integraci do transatlantických struktur. Diskuse s Martinem Dvořákem nabídla účastníkům odborný a jedinečný pohled díky osobním zkušenostem současného ministra pro evropské záležitosti, jenž profesně působil na Balkáně a na Blízkém východě, přičemž nezanedbatelná část rozhovoru se zaměřila také na stále významnější roli Kataru v blízkovýchodním regionu. Zároveň však rozhovor poskytl i poněkud méně zřejmý pohled z pozice vlády na zahraničně-bezpečnostní otázky, a to v kontextu čtyřletého mandátu a nutnosti řešit i vnitropolitické otázky v dobách probíhajících válek zejména na Ukrajině a na Blízkém východě.

Diskuse pak pokračovala na Ministerstvu vnitra, kde jsme se setkali Janem Paďourkem, vrchním ředitelem sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání. S ním se vedla diskuse jak o jeho kariéře v bezpečnostních institucích, tak i o široké gesci jeho sekce v rámci ministerstva a o současných výzvách pro vnitřní bezpečnost České republiky. Účastníky zajímalo i to, jakým způsobem je například řešena problematika umělé inteligence a jejích dopadů na bezpečnost. Odpoledne završila diskuse s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií UK, na níž byli pozváni i absolventi minulých ročníků Bezpečnostní akademie, stejně tak jako účastníci programu pro asistenty poslanců Centra pro informovanou společnost. Téma diskuse bylo velmi aktuální – současné dění na Blízkém východě, respektive nová etapa Izraelsko-palestinského konfliktu. Během hodiny a půl jsme se dotkli celé řady témat, ať už se jednalo o širší dopady současného konfliktu na bezpečnostní komplex celého regionu, či o motivace jednotlivých aktérů.

V pátek byl program zakončen návštěvou redakce týdeníku Respekt, kde se účastníci letošního ročníku mohli blíže seznámit s prací investigativních a zahraničních reportérů díky rozhovoru se zástupcem šéfredaktora Ondřejem Kundrou. Ten se díky svým novinářským zkušenostem podělil o vlastní zážitky z pokrývání událostí v Ukrajině i méně známých témat, která s sebou válečný konflikt přináší. Diskuse se zaměřila například na dopady na duševní zdraví vojáků, ale také na otázku, jak udržet důležité téma války v Ukrajině stále aktuální pro širší publikum. Neopomenutelná část debaty byla věnována také důležitosti ověřování zdrojů nebo významu práce novinářů a s tím spojeným bezpečnostním rizikům.

Záštitu nad letošním ročníkem převzali Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, Martin Dvořák, ministr pro Evropské záležitosti, generálporučík Ing. Karel Řehka, náčelník Generálního štábu Armády České republiky a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Za podporu Bezpečnostní akademie děkujeme Pale Fire Capital, Hanns-Seidel Stiftung a Zastoupení Evropské komise v ČR.

Další podrobnosti o Bezpečnostní akademii naleznete na našem webu.

Lucia Macháčková a Michael Murad