Projekty / Odolnost v infosféře

ODOLNOST V INFOSFÉŘE

Naše vize: Odolná a sebevědomá demokratická společnost, která je odolná vůči dezinformacím, nepodléhá autoritářským tendencím, hájí lidská práva a právní stát a nikdo v ní není diskriminován.

Výzva, které čelíme:

Vzestup digitální doby značně usnadnil náš přístup k informacím. Tento fenomén však přináší také hrozbu v podobě dezinformací, konspiračních teorií a zranitelnosti v digitálním prostoru. Zajištění odolnosti společnosti proti těmto výzvám je důležitější, než kdykoliv předtím.

Závažnost situace:

Dezinformace nejsou žádnou novinkou, ale jejich rychlé šíření v digitálním prostředí ano. Podle studie národního institutu SYYRI pro Český rozhlas 6 % Čechů silně podporuje konspirační teorie. Mírně tyto teorie související s migrací a/nebo covid-19 podporuje 22 % občanů. 6 % Čechů zůstává lhostejných. Důvěra v dezinformace a manipulace může vést k celé řadě závažných důsledků, včetně většího úspěchu nepřátelského vlivu autoritářských režimů, úrodné půdy pro populismus a autoritářství, neschopnosti státu reagovat na krizové situace nebo zvýšené hrozby násilí založeného na politickém extremismu.

Klíčové příčiny:

  • Nedostatky v mediální gramotnosti: Výzkum společnosti STEM pro Člověka v tísni upozorňuje, že značná část českých škol zanedbává mediální výchovu.
  • Nedostatky na straně státu: Vláda se sice zavázala ke komplexnímu boji proti dezinformacím, ale hmatatelné úsilí a strategická komunikace stále chybí.
  • Nedostatky na straně sociálních sítí: Platformy většinou zavádějí pouze minimální opatření proti dezinformacím, k čemuž se přidává omezená znalost regionálních souvislostí.
  • Nedostatky v kvalitě a množství dat: Dostupná data nejsou dostatečně využívána při utváření státních komunikačních strategií.
  • Klesající institucionální důvěra: Existuje přímá souvislost mezi důvěrou v konspirace a dezinformace a klesající důvěrou v politické a státní struktury.

Naše strategie:

  • Podporovat státní instituce v budování strategické komunikace založené na kvalitních datech.
  • Přispívat ke strategické komunikaci státu prostřednictvím spolupráce s nevládními organizacemi a organizací informativních kampaní.
  • Podporovat kapacity nevládního sektoru pro čelení  dezinformačním kampaním.
  • Zapojit uživatele sociálních sítí do aktivního boje proti dezinformacím online a analyzovat přístup sociálních sítí k závadnému obsahu.

Společně posilujeme infosféru České republiky a Slovenska a zasazujeme se o střední Evropu, kde má pravda a informovanost prioritu, demokracie vzkvétá a společnost zůstává nerozdělená.