Setkání českých a slovenských asistentů poslanců pokračuje i v roce 2024

02/04/2024

Prohlubování česko-slovenských vztahů pokračovalo v pondělí 25. 3. a úterý 26. 3. 2024 kdy se účastníci a účastnice Akademie pro asistenty poslanců vydali na studijní návštěvu Bratislavy. Šlo již o druhé meziparlamentní setkání asistentů poslanců PSP ČR a NR SR, čím měli zástupci obou zemí možnost ještě více prohloubit česko-slovenské vztahy a navázat tak na prosincové setkání v Praze.

První den započal již tradičně setkáním s asistenty poslanců NR SR, kdy se setkání zúčastnil také František Mikloško, poslanec za KDH a také svolavatel Sviečkovej manifestácie, jejíž 36. výročí si Slovensko připomnělo shodou okolností ve stejný den. Diskuze v NR SR sa zaměřila nejen na aktuální vývoj česko-slovenských vztahů, ale také na stav a nálady e slovenské spoločnosti nebo budoucího vývoje V4. Asistenty a asistentky z obou zemí také zajímala otázka významu regionálních struktur a komunální politiky pro politické strany, nebo rozdíly parlamentních systémů Česka a Slovenska. Vzhledem k aktuálnímu vývoji na Slovensku diskuze také neopomněla důležitost veřejnoprávních médií a právního státu. 

Druhým bodem pondělního programu bylo setkání s reportérem Tomášem Madleňákem z Investigatívneho centra Jána Kuciaka, které navázalo na předešlou diskuzi k současnému stavu médii na Slovensku, otázky bezpečnosti novinářů a novinářek a také útokům na (zatím) nezávislou RTVS.

Na poslední setkání dne se k českým a slovenským asistentům a asistentkám připojili Hugo Gloss, provozní ředitel DEKK Inštitútu, a Michal Vašečka, sociolog a ředitel Bratislava Policy Institute. Debata se zaměřila zejména na aktuální stav (ne)důvěry slovenské společnosti, která vycházela ze studie [Anti]systém na Slovensku prezentované Hugem Glossem a návaznou komparací české a slovenské společnosti, kterou publikum provedl Michal Vašečka.

Den byl završen opětovným setkáním slovenských a českých asistentů, kteří se společně sešli na síťovací večeři. 

Druhý den začal setkáním se zástupci sboru poradců prezidentky SR. Briefing s experty a expertkami se zaměřil na otázky zahraniční a také vnitřní politiky, kompetence prezidentky SR, ale také navázal na již předešlou diskuzi o aktuálních česko-slovenských vztazích.

V druhé úterní diskuzi se asistenti a asistentky z Česka a Slovenska setkali s experty Davidem Púchovským, který stojí za projektem Hoaxy a podvody, a Victorem Breinerem, ředitelem Inštitútu pre budovanie odolnosti, aby probrali slovenské dezinformační prostředí, příklady dobré praxe strategické komunikace a hybridní působení Ruské federace na Slovensku. 

Závěrečným setkáním byla diskuze s Katarínou Batkovou, ředitelkou VIA IURIS, Zuzanou Petkovou, ředitelkou Zastavme korupciu, a její kolegyní Xénii Makarovou. Debata se věnovala nejen aktivitám obou organizací, ale také slovenským korupčním kauzám, významu občanské společnosti na Slovensku, a také aktuálním legislativním změnám a jejich dopadu.

Studijní cestu do Bratislavy připravilo Centrum pro informovanou společnost díky podpoře Nadace Konrada-Adenauera a ve spolupráci s Inštitútom vzdelávania a inovácii v politike.