Program Bezpečnostní akademie pro studenty pokračoval druhým setkáním účastníků se členy bezpečnostní komunity

20/11/2023

Ve čtvrtek 16. listopadu 2023 se podruhé sešla desítka letošních účastníků Bezpečnostní akademie. Na programu bylo setkání s Davidem Koneckým, vrchním ředitelem sekce bezpečnostní a multilaterální na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a první setkání účastníků s mentory programu.

S Davidem Koneckým jsme hovořili o české zahraniční politice s ohledem na současnou bezpečnostní situaci ve světě, která je poměrně turbulentní. Během velice zajímavé a otevřené diskuse jsme se dotkli celé řady témat propojujících diplomacii a bezpečnost – krom jiného českého diplomatického a vojenského angažmá v afrických státech, vztahu k Číně či unijní snahy dosáhnout strategické autonomie EU. 

Na diskusi navázala prohlídka prostor Černínského paláce, ve kterém Ministerstvo zahraničních věcí sídlí. Navštívili jsme i prostory, které obýval Jan Masaryk a dozvěděli se více z historie budovy samotné, ale i o životě Jana Masaryka a fungování ministerstva. 

Odpoledne proběhlo jednak podrobné představení mentorského programu, který je jednou z klíčových součástí Bezpečnostní akademie, tak také představení jednotlivých mentorů s účastníky a nastavení základních parametrů spolupráce. Účastníci se budou s mentory setkávat pravidelně a spolupracovat na přípravě policy paperu, který budou odevzdávat během druhého semestru Bezpečnostní akademie. Jejich spolupráce bude zaměřena i na odborný rozvoj a na přípravu na budoucí kariéru, kdy se s účastníky Akademie podělí mentoři pracující např. na Ministerstvu obrany ČR, Ministerstvu vnitra, u NCOZ (Policie ČR), v Armádě ČR, NÚKIB, či v akademické sféře o své profesní zkušenosti.

Michael Murad