Německá politika, česko-německé vztahy a práce německých asistentů poslanců

27/11/2023

V pondělí 27. listopadu 2023 organizovalo Centrum pro informovanou společnost diskusi pro asistenty poslanců zaměřenou na současnou německou politiku. Hosty byly Zuzana Lizcová, vedoucí Katedry německých a rakouských studií na FSV UK a Šárka Strahalová z Odboru států střední Evropy MZV ČR a zároveň předsedkyně spolku absolventů Mezinárodního parlamentního stipendia.

Diskuse pořádaná v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se věnovala celé řadě témat, které hýbou česko-německými vztahy, ale i německou politikou. Úvodní slovo obou řečnic bylo věnováno bilaterálním vztahům Česka a Německa a vnitroněmecké politice. Během následující diskuse jsme se věnovali i vzestupu AfD a (ne)spokojenosti Němců s výkonem současné vlády. Dotkli jsme se i práce asistentů v Bundestagu a rozdílům v průběhu schůzí Poslanecké sněmovny a Spolkového sněmu. Jak Zuzana Lizcová, tak Šárka Strahalová na úvod zdůraznily jak intenzivní česko-německé vztahy v současnosti jsou, přičemž zajímavý trend je prohlubující se spolupráce jednotlivých českých i německých regionů, která je i hospodářsky významná.

Diskuse byla zároveň přípravou na studijní cestu do Berlína, která vybrané asistenty poslanců čeká na začátku prosince. 

Program pro asistenty poslanců probíhá díky podpoře Konrad-Adenauer-Stiftung a Pale Fire Capital.

Michael Murad